Krízishelyzetben meg kell előzni a gazdaság összeomlását

3102A gazdaság lassuló, csökkenő fázisában veszi át Szlovákia kormányzását az új kormány. A koronavírus-járvány begyűrűzése előtt is ilyen pályára állt a hazai gazdaság, gondjait a járvány még inkább hatványozza. Közben növekedésnek indult a munkanélküliség, látványosan csökken a foglalkoztatottság.

A piac és a tulajdonosok lassan elsorvasztják a galántai televíziógyárat, amelynek következtében ezrek munkahelye szűnik meg. Ideiglenesen beszüntetik termelésüket a gépkocsigyárak, padlóra kerülhet az utaztatási társaságok és a vendéglátók jelentős része.

Szombaton felállt az új kormány, s tüstént hozzálátott a sürgős feladatok fokozatos elvégzéséhez, megoldásához. Ebből akad bőven, hiszen szerencsétlen időszakban, a koronavírus-világjárvány begyűrűzésének idején vették át a kormányzást. Az új kormányfő kifejtette, hogy a hosszabb távú célok, a kormányprogram megfogalmazása előtt (mellett) első lépésben fel kívánnak készülni a járvány lehető leghatékonyabb kezelésére, a várható kedvezőtlen következmények minimalizálására. A legelső feladat tehát az emberéletek és az egészségünk megóvása.

A védőmaszkok, a védőeszközök, a lélegeztető berendezések, a fertőzési tesztcsomagok beszerzése mellett ügyelni kell azonban arra is, hogy a járvány következtében lelassul a gazdaság, egész ágazatok torpannak meg. A következmények minden bizonnyal kihatnak a foglalkoztatottságra és a vállalkozásokra. Csehország kormánya, megelőzve a gazdaság összeomlását, első lépcsőben arról döntött, hogy 40 milliárd koronás állami támogatást pumpál a gazdaságba, a kis- és közepes vállalkozások, valamint a foglalkoztatottság fenntartására tartására. Magyarország kormánya 18 ezer forintos támogatást nyújt naponta minden munkavállalónak, aki a járvány miatt otthonmaradásra kényszerült munkába járás helyett. Az erről szóló űrlapok a kormányhivatalok oldaláról máris letölthetők.

Elvárjuk, hogy Szlovákia új kormánya mielőbb hozzon hasonló, érezhető, hatékony intézkedéseket, széles körben. Nem csupán egyesek számára és nem kozmetikai jellegű intézkedésekre számítanak a munkavállalók, a vállalkozók, az iparosok és a gazdák. A gazdaság vérkeringése, a foglalkoztatottság, a vállalkozások fenntartása elsőrendű feladta kell, hogy legyen az új kormánynak.

Másodlagosan a világjárvány gazdasági következményei az önkormányzatokon csapódnak majd le. Hiszen az adóhatóság napokkal ezelőtt meghozta első intézkedéseit, elhalasztotta az adók és adóelőlegek befizetésének határidejét. Tekintettel arra, hogy a személyi jövedelemadó (magánemberek, alkalmazottak, magánvállalkozók jövedelmi adója) nagyjából 70 százalékát a helyi önkormányzatoknak, míg 30 százalékát a megyei önkormányzatoknak utalja át havi rendszerességgel az adóhatóság, ügyelni kell arra is, hogy az önkormányzatok ilyen irányú (fő) bevételi forrásai is jelentősen megcsappanhatnak a következő hónapokban. Az önkormányzati hivatalok dolgozóinak bérét is hasonló módon kell majd átmenetileg kezelni, mint a gazdaságban vagy az államigazgatásban dolgozó alkalmazottak bérét.

Gazdasági intézkedés gyanánt nyilván elhalasztják majd a járulékbefizetés határidejét is. Eközben arra kell majd ügyelni, hogy az egészségügyi ellátás finanszírozása ne torpanjon meg – különösen a világjárvány idején – hogy a nyugdíjak folyósítása is folyamatos legyen.

Rendkívül fontos az egyensúly elérése, miközben átmenetileg áldozatot kell hozni minden érintettnek a képzeletbeli mérleg mindkét oldalán. A járulékfizetőknek az egyik, az ellátottaknak a másik oldalon.

Minden ilyen irányú igyekezetében támogatni fogjuk a kormányt, mert hisszük, hogy a várt lépéseket közérdekben az alkalmazottak, a vállalkozók, az iparosok és a gazdák érdekében hozza meg, a rendelkezésre álló források és lehetőségek függvényében. Hiszen a különös helyzet különös megoldásokat igényel, jelen helyzetben az ellenzék és a törvényhozáson kívüliek részéről is, s nem csupán a 100 napos türelmi időszak miatt. Humánus megfontolásból, emberiességből.
Sok sikert kívánunk az új kormánynak a súlyos tehertétel, a vaskos megpróbáltatás hatékony, eredményes kezeléséhez!

Farkas Iván (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archívum)