vasárnap, október 20, 2019

Keresés

Projekttalálkozó a szakképzésről Dunaszerdahelyen

2952A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ üléstermében került sor kedden és szerdán arra a kétnapos projekttalálkozóra, ahol bemutatták a Vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban nevű projekt eddigi megvalósult részeredményeit és felvázolták a további folyamatokat.

A projekt nemzetközi együttműködésben valósul meg a Herman Ottó Intézettel, a Szövetség a Közös Célokért társulással, a Hargita Megyéért Egyesülettel valamint az Interregio Fórum Egyesülettel.

A szakképzéssel kapcsolatos problémákat látva a Szövetség a Közös Célokért társulás 2015. november 27-én megalapította a Szlovákiai Magyar Szakképzéssel Foglalkozó Intézmények és Szakemberek Hálózatát, amely számos szakmai konferenciát valósított meg, ahol a szlovákiai magyar szakképzéssel foglalkozó intézmények vezetői és szakemberei elmondhatták véleményüket és kicserélhették szakmai tapasztalataikat.

A Vállalkozói készségek és kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban nevű projekt az Entrepreneur+ névre hallgató Erasmus+ projekten belül jött létre, aminek célja egy olyan oktatási módszertan kidolgozása, amely online és offline eszközök kombinálásával, iskolákon és határokon átívelő tanulói hálózatok szervezésével és egy támogató iskolai-tanári rendszer bevezetésével megoldást ajánl a vállalkozói készségek és kompetenciák oktatására a szakképzésben, a turizmus területére fókuszálva. Az elektronikus tananyag felhasználja a Z generáció (1995 után születettek) tolvajnyelvét, képi világát, amellyel a tananyag közelebb kerül a tanulókhoz, könnyebben szólítja meg a diákokat. A program biztosítja az alkalmazást használó pedagógusok képzését, egyfajta módszertani megújulás felé kísérve őket.

A projektben három ország Magyarország, Szlovákia és Románia vesz részt, ahol a szakiskolák 60 hallgatójának bevonásával tesztelik a különböző kidolgozott módszertanokat, amelyek segítségével a diákok okostelefonok és táblagépek felhasználásával tanulnak. A projekt részeként az informatikai alkalmazás létrehozását követően a projektrésztvevők pilotjelleggel tesztelik azt a résztvevő régiók 3-3 középfokú szakképző intézményében.

Az Entrepreneur+-nak is nevezett program által a partnerek létrehoztak egy m-learning alapú oktatási applikációt. Ez a rendszer egy blended-learning alapú képzést jelent, ahol a tanulók előre felkészített tanároktól, egy táblagépre installált applikációs program segítségével tanulhatnak, és felhasználhatják ismereteiket a "vállalkozói ismeretek a turizmusban" témakörben. 
A rendszer egy intelligens algoritmusként működik: méri a rossz és a jó válaszokat, visszajelzést ad róluk, és képes kérdéseit a tanuló tanulási stílusához igazítani, ezzel is támogatva az egyéni tanulási utakat.

A projekt a szakközépiskolai diákoknak szól, akik a vállalkozás és az általuk tanult szakma területén szeretnének a jövőben mozogni és ehhez gyakorlati segítséget kapnak.

Az új módszer által a diákok kiválasztott csoportjával előre kidolgozott ütemterv szerint heti két alkalommal foglalkoztak, ahol a workshopon és nyílt feladatokon keresztül versenyeztek egymással és a pályázatban résztvevő csoportokkal. Feladatokat kaptak, amiket a táblagép segítségével vittek véghez, majd azt bemutatták. Az új tanulási módszer gyakran egy megosztó téma, mivel a gyerekeket a tanulásra nehéz motiválni. Folyamatos kontroll alatt tartva azonban a csapatokat a jobb képességű diákok húzzák előre.

A projektben résztvevő tanárok beszámoltak az eddig elért eredményekről, amelyben legtöbben a projektben elért hallgatókra gyakorolt pozitív hatásokat említették. Az újfajta módszer elsajátítása növelte a tanulási motivációjukat és fejlesztette a vállalkozási ismereteiket. Több mentor úgy látta, hogy míg a nyílt feladatok megosztották a fiatalokat és nehezen tartották be a határidőt, addig az általuk képviselt csoport tagjai önbizalmat szereztek és egyre jobb és jobb munkákat produkáltak.

A projekt várható eredményei mellett fontos megemlíteni, hogy az új módszer lehetőséget ad a digitális és adaptív oktatás népszerűsítésére az iskolákban, ezáltal növelve a hosszútávú versenyképes oktatás elősegítését.

A mentorok legjobb csapatai az októberi záró projekt során bemutatják a vállalkozásukat majd a meghívott vállalkozók előtt a legjobb csapatok tartalmi szakmai visszajelzést kapnak arról, hogy a munkájuk hogyan állna meg a piacon, mennyire életszerű és kivitelezhető.

Ezt követően a Herman Ottó Intézet, HOI munkatársai bemutatták és megosztották tapasztalataikat az Erasmus+ pályázattal kapcsolatban.
Az előadások és tapasztalatcsere után szakmai műhelymunkára került sor, ahol a Szövetség a Közös Célokért Erasmus+ KA2 projektjében részt vevő szakmai vezetői és szakértői folytatták a már korábban megkezdett munkát.

Minden jog fenntartva, Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, 2010
A honlap a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. támogatásával készült. Created: namedia