A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság első közgyűlésének jegyzőkönyve

A közgyűlést Pogány Erzsébet, megbízott ügyvezető nyitotta meg. A napirendi pontok
vázolása előtt javaslatot tesz a Tanács és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásának előrehozataláról. Az jelenlévő 35 tag egyhangúlag megszavazza a szavazásról szóló napirendi pont előrehozatalát.

A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság első közgyűlésének jegyzőkönyve.

Időpont: 2011. március 4.

Helyszín: Dunaszerdahely

Letölthető itt.