vasárnap, július 15, 2018

Keresés

Megtartotta első összejövetelét a Bodrogköz Kollégium

2432A Lakiteleki Népfőiskola szervezésében, a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hungarikum Bizottság támogatásával megtartotta első összejövetelét a Bodrogköz Kollégium, amely a nevezett terület magyarsága értékeinek, kulturális és szellemi állapotának felmérését tűzte ki céljául. Az értékfeltáró kutatómunkára 2017. október 8. és 15. között kerül majd sor.

Az első munkamegbeszélésen, melyre augusztus 23-án a Bodrogközi Magyar Közösség Házában (BMKH) került sor Királyhelmecen, bemutatkozott a munka szakmai vezetője, Szatmári Mária és a két technikai szervező, Szalai Viktor, valamint Hágen Ádám. Ismertették a szervezők és segítők előtt álló feladatokat, valamint válaszoltak a felmerülő kérdésekre.

Hágen Ádám előadásában bemutatta az értékfeltáró kollégiumok Kárpát-medencében végzett munkáját. Felvázolta azokat az irányvonalakat, melyek mentén elindul az értékfeltáró munka. A kutatás módszertanát ismertetve elmondta, hogy az adott kutatási terület kiválasztása történelmi, hagyományos és közigazgatási elvek alapján, míg a szakmai vezető kiválasztása az illető adott területen végzett munkája alapján történik. Olyan személyt választanak, aki alaposan ismeri a kutatott terület kulturális életét.

Egyetemisták, főiskolások csoportjai kétszer egy héten át járják az adott területet, először kérdőívet töltenek ki, majd néhány hónap múlva ezt feldolgozva visszatérnek az adott területre mélyinterjús kutatás céljából. A feltárt értékekről egy tanulmánykiadvány készül, melyhez egy, a kutatás élményeit tartalmazó DVD-t is mellékelnek.

A kutatás egyszerre folyik az államhatárral mesterségesen kettészakított földrajzi területen, Bodrogközben. A magyarországi Alsó-Bodrogközben 22 településen, míg a felvidéki Felső-Bodrogközben 33 településen végeznek majd kutatásokat. Az ősszel induló munka keretében két 40 főből álló diákcsoport érkezik a kutatási helyszínekre.

Az előadó az eredményeket összegezve kiemelte, hogy az elmúlt három évben tizennyolc értékfeltáró kollégium működésének feltételei teremtődtek meg. Idén tavasszal három új kollégium kezdte meg munkáját Kiskunság, Vasvár és Kisvárda térségében, majd most ősszel újabb kollégiumok indítják tevékenységüket Bodrogközben és Gyergyóban.

A Kárpát-medencében mostanáig 359 települést vizsgáltak ebből a szempontból. Több mint 800 egyetemista, főiskolás és helyi kutató részvételével a kutatómunka során 15 524 darab kérdőívet töltöttek ki, és 45 ezer személyt szólítottak meg. A kiterjedt munkába 28 egyetem és főiskola hallgatói kapcsolódtak be. Nem csak a humán irányzatú karokról érkeznek a segíteni vágyók, gyakran a műszaki szakok hallgatói a leglelkesebb kutatók. A kutatások és a kiadványok nyomán úgynevezett kis népfőiskolák hálózatát szeretnék kiépíteni – zárta az előadását Hágen.

Szegedy László, Gazdaság.sk

Minden jog fenntartva, Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, 2010
A honlap a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. támogatásával készült. Created: namedia