szombat, április 20, 2019

Keresés

A Baross Gábor Tervvel kapcsolatos észrevételeket,
véleményeket az alábbi email címre várjuk: gazdasag.sk@gmail.com

Létrehozzák a Baross Gábor Alapot

2247A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság és a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) által 2014. május 22-én Dunaszerdahelyen rendezett szakmai konferencián mutatták be Dél-Szlovákia első regionális gazdasági fejlesztési tervezetét, a Baross Gábor Tervet (BGT), melynek legfőbb stratégiai célja egy versenyképes magyar gazdaságfejlesztési környezet kialakítása a Felvidéken. A tervben foglaltak megvalósítására hamarosan létrejön a Baross Gábor Alap.

Az átfogó terület- és gazdaságfejlesztési terv, amely a kiindulási helyzet felmérése és értékelése mellett meghatározza a célokat és a prioritásokat, megjelöli a potenciális kitörési pontokat. A fejlesztési terv tartalmazza a Dél-Szlovákiában fekvő 17 mai járás helyzetértékelését, SWOT elemzését, valamint a járások területén található 28 kistérség lehetséges fejlődési pályáját, kitörési pontjait, ez utóbbiak a járások és kistérségek sajátosságaira, hagyományaira épülnek, és figyelembe veszik a jövőbeli lehetőségeket.

A Baross Gábor Terv a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság égisze alatt született meg, a dokumentum kidolgozásába több mint húsz felvidéki és magyarországi intézmény, szakértő kapcsolódott be. A Farkas Iván által vezetett munkacsoport 2013-ban készült el a tervvel, majd Dél-Szlovákia 19 kistérségében a vállalkozókkal, a gazdákkal és az önkormányzati tisztségviselőkkel megvitatva 2014-ben mutatták be, majd fogadták el a véglegesített átfogó fejlesztési tervet.

Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnökének tájékoztatása szerint a létrejövő Baross Gábor Alap, a Baross Gábor Tervbe foglalt célkitűzések megvalósítását fogja jelentős forrásokkal támogatni. A benyújtott pályázatok alapján vissza nem térítendő, majd később jelentősebb összegű visszatérítendő támogatásokhoz juthatnak a kis- és közepes vállalkozók, gazdák, iparosok a gazdaság számos területén. Szülőföldünk, régióink sajátosságait szem előtt tartva a gazdaságfejlesztés címén munkahelyteremtő aktivitásokat helyeződnek az előtérbe, hiszen a legfőbb célkitűzés a régióink versenyképességének megnövelése, valamint a fiatalok elvándorlásának csökkenése.

Az egyik mértékadó szakmai szervezet, a Szlovákiai Vállalkozók Szövetsége (Podnikateľská aliancia Slovenska) felmérése alapján a Csallóköztől délen, az országhatár mentén haladva egészen Bodrogközig az egész egy összefüggő, leszakadó, hátrányos helyzetű nagytérség. A létrejövő Baross Gábor Alap fontos eszköze lehet e folyamatok visszafordítására tett erőfeszítések támogatásának - olvasható Farkas Iván állásfoglalásában.
A BGT - ről többet ide kattintva tudhat meg.

Gazdaság.sk

Minden jog fenntartva, Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, 2010
A honlap a Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. támogatásával készült. Created: namedia